|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Lubelskie Centrum Transferu Technologii

  A. Działalność usługowa

  Usługi doradcze ogólne:

  • pozyskiwanie środków pomocowych (nieodpłatnie),
  • przygotowanie wniosków na dofi nansowanie inwestycji związanych z rozwojem innowacyjnym,
  • nawiązanie współpracy gospodarczej z krajami UE (nieodpłatnie).

  Usługi doradcze specjalistyczne:

  • wizyta w firmie – analiza potrzeb technologicznych, organizacyjnych, w zakresie poprawy jakości, w zakresie poprawy środowiska (nieodpłatnie),
  • w zakresie technologii "Inteligentnej Energii" w energetyce i ochronie środowiska.
  • skrócony audyt technologiczny (nieodpłatnie),
  • opracowanie opinii o innowacyjności,
  • uzyskanie ofert technologicznych: krajów UE (nieodpłatnie),
  • ekspertyzy związane z międzynarodowym transferem technologii (nieodpłatnie),
  • organizacja zespołów badawczych dla potrzeb badań rozwojowych i przemysłowych (nieodpłatnie),
  • organizacja zespołów do realizacji projektów celowych w ramach przedsięwzięcia „In Tech” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju częściowo odpłatnie),

  Usługi szkoleniowe:

  • Programowanie Maszyn CNC,
  • programowanie sterowników mikroprocesorowych, PLC
  • projektowanie systemów pomiarowych, transmisja danych, bazy danych,
  • statystyczne sterowanie procesami,
  • zarządzanie jakością (dokumentowanie SZJ wg norm ISO 9001:2009, HACCP, ISO 22000 i inne),
  • przetwarzanie danych dla potrzeb: modelowania procesów, oceny zdolności Cp, Cpk, Cpm, analizy jakości, diagnostyki (oprogramowanie: STATISTICA, SIMULINK).


  Specjalistyczne usługi techniczne (innowacyjne):

  • projektowanie i budowa układów sterowania (automatyki przemysłowej),
  • projektowanie i budowa układów pomiarowych, transmisji, przetwarzania oraz archiwizacji,
  • projektowanie i budowa komputerowych systemów monitorowania procesów przemysłowych, w tym zastosowanie systemów wizyjnych (stacjonarnych, niestacjonarnych, jedno i wielowymiarowych w formie tzw. kart kontrolnych),
  • analiza jakości, diagnostyka oraz doskonalenie procesów przemysłowych,
  • projektowanie i budowa napędów (mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych, mieszanych),
  • budowa sieci komputerowych,
  • planowanie produkcji i szeregowanie (statycznego i dynamicznego) zadań
  • - wdrożenie wspomagających systemów informatycznych,
  • projektowanie i wdrażanie systemów energetycznych dla energetyki rozproszonej: fotowoltaicznych, paneli cieplnych, spalania katalitycznego węgla.

  Dyrektor Centrum:
  prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska

  Osoba do kontaktu:
  inż. Władysław Wójcik

  tel. 0-81 538 42 67
  e-mail: lctt@pollub.pl

  www.lctt.pollub.pl