|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości

  Zakres działalności Inkubatora:

  • wspieranie przedsiębiorczości studentów, doktorantów, absolwentów oraz młodej kadry naukowej Politechniki Lubelskiej i innych uczelni wyższych Lublina;
  • opieka merytoryczna świadczona przedsiębiorcom – lokatorom Inkubatora w zakresie przygotowania koncepcji i prowadzenia przedsiębiorstwa;
  • opieka prawna i księgowa nad beneficjentami;
  • promocja oferty beneficjentów poprzez wydawanie materiałów reklamowych, stronę www Inkubatora, kontakty z mediami, instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i lokalnymi organizacjami przedsiębiorców;
  • pomoc w kontaktach beneficjentów z potencjalnymi kontrahentami; 
  • pozyskiwanie funduszy wspierających działalność beneficjentów; 
  • udzielanie informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej; 
  • organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów tematycznych, mających na celu zapoznanie beneficjentów z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi oraz umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności w ich stosowaniu.

  Oferta dla biznesu:

  • możliwość nawiązania współpracy z młodymi, kreatywnymi osobami, przygotowanymi teoretycznie i praktycznie do świadczenia usług w zakresie:
   • komputerowego wspomagania projektowania,
   • tworzenia i administrowania stronami www, 
   • aranżacji wnętrz i terenów zielonych, 
   • grafiki komputerowej: ulotki, plakaty, banery.

  dyrektor jednostki:
  dr inż. Paweł Węgierek

  osoba do kontaktu:
  mgr inż. Jolanta Kraska
  tel. 081 538 41 24
  e-mail: inkubator@pollub.pl 

  Inkubator Przedsiębiorczości