|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Zarządzania

  I. Działalność naukowo-badawcza:

  1. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania społecznym potencjałem organizacji.
  2. Zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  II. Działalność usługowa:

  • kompleksowa przebudowa systemu zarządzania dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  • projekty restrukturyzacji przedsiębiorstw w oparciu o analizy rynkowe, marketingowe, ekonomiczno-finansowe, prawne i organizacyjne;
  • ocena zdolności przedsiębiorstwa do realizacji planowanych procesów inwestycyjnych oraz pomoc w sporządzaniu wymaganej dokumentacji;
  • memoranda informacyjne, prospekty emisyjne oraz company profi le;
  • opracowanie systemu budżetowania i controllingu kosztów w przedsiębiorstwie;
  • projektowanie i wdrażanie systemu informacji zarządczej;
  • projektowanie systemów informacyjnych, informatycznych i struktur organizacyjnych;
  • sporządzanie wycen podmiotów gospodarczych;
  • doradztwo w zakresie wprowadzania zmian organizacyjnych;
  • doradztwo kadrowe;
  • badania wiedzy informatycznej pracowników;
  • opracowanie koncepcji informatyzacji przedsiębiorstw;
  • tworzenie systemów informatycznych na zamówienie;
  • budowa serwisów internetowych.

  III. Studia podyplomowe:

  kierownik jednostki:
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko

  osoba do kontaktu:
  dr Anna Arent
  tel. 081 538 44 71
  e-mail: a.arent@pollub.pl

  dr inż. Bogdan Wit
  tel. 081 538 44 76
  e-mail: b.wit@pollub.pl

  Katedra Zarządzania