|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć

  Prace pomiarowo-analityczne oraz aparatura pomiarowo-badawcza:

  • modyfikacja właściwości materiałów przewodzących i półprzewodnikowych z wykorzystaniem technik jonowych;
  • badania temperaturowe parametrów elektrycznych elementów mikroelektronicznych w zakresie temperatur od -190ºC do +200ºC;
  • analiza techniczna i ekonomiczna stosowania różnych rozwiązań w budowie rozdzielnic elektrycznych oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych;
  • badanie parametrów aparatury łączeniowej i sterowniczej niskiego i średniego napięcia;
  • badanie oraz analiza systemów ochrony odgromowej oraz przepięciowej obiektów
   budowlanych;
  • ocena stanu technicznego obiektów budowlanych oraz urządzeń i instalacji elektrycznych stanowiących ich wyposażenie.

  Szkolenia:

  • komputerowe wspomaganie projektowania nowoczesnych urządzeń i instalacji elektrycznych;
  • prace kontrolno-pomiarowe i badania diagnostyczne urządzeń elektroenergetycznych;
  • analiza ekonomiczna i kosztorysowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w branży
   elektroenergetycznej.

  Kierownik Katedry:
  dr hab. Paweł Żukowski, prof. PL

  Osoba do kontaktu:
  dr inż. Paweł Węgierek
  tel. 081 538 43 47,
  e-mail: p.wegierek@pollub.pl 

  Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć