|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii

  1. Badania silników spalinowych:

  Oferujemy kompleksowe badania silników spalinowych w zakresie pomiaru osiągów, zużycia paliwa, emisji toksycznych składników spalin oraz badań trwałościowych. Badania prowadzone są na nowoczesnych, zautomatyzowanych i skomputeryzowanych stanowiskach dynamometrycznych. Posiadana aparatura pomiarowa oraz zaawansowane systemy sterowania pracą systemów pomiarowych gwarantują dokładność i powtarzalność uzyskiwanych wyników. Nowością w ofercie badawczej jest możliwość wykonywania dynamicznego pomiaru składu gazów spalinowych pod kątem oceny zawartości składników toksycznych przy pomocy wieloskładnikowego systemu analitycznego (zasada pomiaru: FTIR). Urządzenie umożliwia jednoczesne oznaczanie stężeń 27 składników gazów wylotowych – na razie jest to jedyny system tego typu uruchomiony w Polsce.

  W laboratoriach Katedry Silników Spalinowych i Transportu istnieje możliwość realizacji następujących specjalistycznych badań:

  • sporządzanie wszystkich charakterystyk silników spalinowych o mocy do 240 kW (325 KM): prędkościowych, regulacyjnych, obciążeniowych;
  • szczegółowa analiza składu spalin silnikowych;
  • badania zużycia oleju silnikowego i szczelności komór spalania;
  • badania zużycia elementów silników;
  • prognozowanie trwałości silnika i jego komponentów;
  • analiza procesów spalania z wykorzystaniem pomiarów ciśnienia w cylindrze;
  • badania i analiza procesu inicjacji spalania w silnikach o zapłonie iskrowym z wykorzystaniem światłowodowych czujników rozwoju jądra płomienia;
  • pomiary ciśnień, temperatur, przemieszczeń, przyspieszeń w elementach ruchomych, np. w tłoku pracującego silnika.

  2. Pomiary trudnodostępnych wielkości podczas badań drogowych pojazdów.

  3. Modelowanie matematyczne procesów roboczych silników spalinowych:

  Pracownicy Katedry posiadają duże doświadczenie w modelowaniu silników spalinowych, w szczególności procesów wymiany ładunku i spalania, procesów zużycia poszczególnych komponentów silnika oraz prognozowania jego trwałości.
  W Katedrze są opracowywane i wykorzystywane specjalistyczne programy komputerowe do modelowania obiektów rzeczywistych. Stosowane są również komercyjne systemy do modelowania części maszyn, obliczeń wytrzymałościowych i cieplnych oraz trójwymiarowego modelowania procesów fizykochemicznych.
  Systemy te pochodzą od renomowanych dostawców oprogramowania tego typu.

  4. Projektowanie, konstrukcja i wdrażanie specjalistycznej aparatury badawczej i systemów pomiarowych:

  Pracownicy Katedry dysponują dużym doświadczeniem w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu złożonych systemów pomiarowo-badawczych. Urządzenia wyprodukowane w Katedrze są z powodzeniem stosowane przez wiele liczących się firm produkcyjnych i usługowych (dysponujemy listą referencyjną).
  W szczególności możemy zaproponować:

  • projektowanie i wytwarzanie prototypów mikroprocesorowych systemów sterowania silników spalinowych;
  • konstruowanie oraz badania elementów i podzespołów dla motoryzacji, a także przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej (np. układy wtrysku gazu LPG);
  • wykonywanie badawczych systemów sterowania silników umożliwiające prowadzenie wszechstronnych badań systemów spalania;
  • budowa i modernizacja kompletnych hamowni silnikowych („pod klucz”);
  • budowa w pełni zautomatyzowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych (np. do kontroli jakości wyrobów) opartych na technikach informatycznych;
  • budowa urządzeń do badań zmęczeniowych materiałów i elementów.

  5. Szkolenia w zakresie:

  Wiedza teoretyczna oraz wieloletnie doświadczenie wynikające z badań i eksploatacji silników i środków transportu pozwalają nam zaoferować szkolenia specjalistyczne w zakresie:

  • budowy i eksploatacji silników spalinowych;
  • budowy i eksploatacji pojazdów, w tym pojazdów użytkowych i specjalnych;
  • budowy i diagnostyki elektronicznych układów pojazdów;
  • bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • analizy wypadków drogowych;
  • organizacji i zarządzania transportem.

  Kierownik Katedry:
  prof. dr hab. inż. Henryk Komsta

  Osoba do kontaktu:
  dr inż. Jacek Hunicz

  tel. 0-81 538 41 75
  e-mail: j.hunicz@pollub.pl