|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń

  Prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe:

  • analiza oddziaływania na system elektroenergetycznych instalacji wytwórczych i odbiorczych przewidzianych do przyłączenia (ekspertyzy przyłączeniowe);
  • analiza stanów ustalonych, nieustalonych i awaryjnych w sieciach wysokiego, średniegoi niskiego napięcia;
  • dobór nastawień układów automatyki zabezpieczeniowej obiektów elektroenergetycznych wszystkich rodzajów;
  • pomiar i analiza jakości energii dostarczanej odbiorcom z sieci elektroenergetycznej;
  • konsultacje w zakresie problemów technicznych i ekonomicznych związanych z budową i eksploatacją odnawialnych źródeł energii;
  • pomiar jakości oświetlenia w pomieszczeniach wewnętrznych i na terenach otwartych;
  • badania niezawodności działania i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, ochrony odgromowej, obiektów zagrożonych wybuchem, pomiary elektryczności statycznej w zakładach przemysłowych;
  • budowa i wdrażanie systemów informatycznych wspomagających prace eksploatacyjne i projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych.

  Laboratoria Katedry:

  • laboratorium automatyki zabezpieczeniowej;
  • laboratorium oświetlenia i instalacji elektrycznych;
  • laboratorium telemechaniki elektroenergetycznej.

  Kursy i szkolenia:

  • cyfrowe układy automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki elektroenergetycznej;
  • rozproszone źródła energii w systemie elektroenergetycznym;
  • informatyka w elektroenergetyce.

   

  Kierownik Katedry:
  prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

  Osoba do kontaktu:
  prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
  tel. 081 538 47 35,
  e-mail: p.kacejko@pollub.pl 

  Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń