|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Procesów Polimerowych

  1. Badania właściwości mechanicznych tworzyw oraz wyrobów z tworzyw:

  • gęstość normalna, pozorna i nasypowa, twardość (metoda wciskania kulki, Shore’a oraz IRH);
  • udarność (metoda Charpy’ego);
  • wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie, zginanie, strzałka ugięcia oraz kąt ugięcia (maszyna wytrzymałościowa ZD-40 - siła ściskająca 50÷400 kN oraz PT-250M-2 - siła rozciągająca do 2,5 kN, aparat Dynstat);
  • właściwości wytrzymałościowe folii (maszyna wytrzymałościowa FPG-500, siła rozciągania do 0,5 kN oraz stanowisko do wyznaczania wytrzymałości folii na uderzenia metodą spadającego grota);
  • chropowatość powierzchni (13 parametrów, profi lografometr TR 200);
  • chłonność wody i oleju, właściwości trybologicznych warstw ślizgowych wykonanych na powierzchni elementów z tworzyw oraz współdziałanie rur osłonowych i kabli optotelekomunikacyjnych (specjalne stanowisko badawcze wykonane według norm Generic Requirement 356-CORE Blecore (USA), ścieralności tworzyw metodą Schoppera-Scholbacha oraz odporności na środowiskową korozję naprężeniową.

  2. Badania właściwości cieplnych tworzyw i wyrobów z tworzyw:

  • charakterystyka p-v-T (ciśnienie - objętość właściwa - temperatura) oraz parametry termodynamicznego równania stanu (urządzenie pvT-100);
  • dopuszczalna temperatura użytkowania (temperatura ugięcia według Martensa oraz temperatura mięknienia według Vicata);
  • analiza termomechaniczna mfTMA;
  • odporność na żarzenie metodą Schramma-Żebrowskiego;
  • wskaźnik tlenowy;
  • palność rur z tworzyw oraz badania termowizyjne (kamera termowizyjna V-20 ER005-25, zakres temperatury -10 ÷ 500ºC).

  3. Badania właściwości reologicznych, technologicznych oraz struktury tworzyw i wyrobów z tworzyw:

  • lepkościowo średni ciężar cząsteczkowy (lepkościomierz);
  • wyznaczanie krzywych płynięcia oraz krzywych lepkości (reometr kapilarny, reometr obrotowy – tryb pomiarów CS, CR oraz oscylacyjny);
  • kinetyka wulkanizacji mieszanek gumowych (plastografometr Mooneya);
  • przetwarzalność tworzyw termoplastycznych metodą gniazda spiralnego oraz wskaźnika szybkości płynięcia (plastometr obciążnikowy);
  • przetwarzalność tworzyw utwardzalnych (plastografometr BIP oraz plastyczność prasownicza metodą Raschiga-Krahla);
  • struktura nadcząsteczkowa – metoda mikroskopii optycznej w świetle spolaryzowanym.

  4. Badania technologiczne procesu wytłaczania:

  • wytłaczania ślimakowego (wytłaczarka T-32, głowica do wytłaczania rur i prętów kołowych);
  • wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii (wytłaczarka W-25D);
  • wytłaczania autotermicznego z granulowaniem;
  • wytłaczania konwencjonalnego lub autotermicznego z aktywną strefą rowkowaną (zmiana liczby rowków, ich głębokości, kąta pochylenia, kierunku oraz kąta skręcenia);
  • wytłaczania z obrotowym segmentem cylindra;
  • badania technologiczne procesu wtryskiwania ślimakowego (wtryskarka CS 88/63);
  • wtryskiwania tłokowego (wtryskarka WT 20Ap).

  5. Badania technologiczne innych procesów przetwórstwa:

  • prasowania tłocznego (prasy PHM 160 oraz PH-M 63h);
  • zgrzewania i spawania tworzyw (zgrzewarka oporowa oraz zgrzewarka wysokiej częstotliwości ZUT-2B;
  • przyrząd do spawania Ghibli fi rmy Leister;
  • formowania rozrostowego polietyrenu;
  • metalizowania próżniowego tworzyw (napylarka NAL-301) i kształtowania próżniowego folii.

  Kierownik Katedry:
  prof. dr hab. inż. Janusz W. Sikora

  Osoba do kontaktu:
  prof. dr hab. inż. Janusz W. Sikora

  tel. 0-81 538 42 22
  e-mail: janusz.sikora@pollub.pl

  http://kpp.pollub.pl/