|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Pojazdów Samochodowych

  1. Prace badawcze:

  • pomiary terenowe i laboratoryjne stanu naprężeń w ośrodkach rozdrobnionych (grunty, gleby, ziarna, itd.);
  • pomiary drogowe kinematycznych wielkości opisujących ruch samochodu (prędkość jazdy, przyspieszenie, droga);
  • pomiary sił i momentów na kole pojazdu samochodowego;
  • pomiary poziomu dźwięku wewnętrznego i zewnętrznego pojazdu samochodowego;
  • pomiary współczynnika tarcia oraz zużycia próbek na stanowisku laboratoryjnym pin-on-disk:
  • w warunkach tarcia suchego:
   • w próżni,
   • w atmosferach gazowych – np. w tlenie, argonie, dwutlenku węgla, helu, itp.
   • pod ciśnieniem od 0 do 2 bar,
  • w warunkach tarcia ze smarowaniem:
   • woda,
   • oleje napędowe, benzyna,
   • oleje przekładniowe, smarujące, itp.
   • alkohole;
  • pomiary profi lometryczne na urządzeniu Form Talysurf Intra:
  • pomiar parametrów chropowatości, falistości i kształtu – promienia, kąta i odległości w zakresie osi Z od 0 do 1 mm,
  • komputerowa analiza wyników ww. pomiarów.

  2. Prace w zakresie analiz technicznych:

  • analiza danych z wykorzystaniem metody sieci neuronowych;
  • analiza własności trakcyjnych pojazdów;
  • analiza przebiegu ciśnienia indykowanego silnika spalinowego.

  3. Prace w zakresie analiz przebiegu i przyczyn wypadków drogowych.

  W ramach struktury organizacyjnej Katedry Pojazdów Samochodowych funkcjonuje Pracownia Rekonstrukcji Wypadków Drogowych. Głównym celem działania Pracowni jest sporządzanie opinii technicznych dla wymiaru sprawiedliwości z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Ich integralną częścią są symulacje komputerowe przebiegu wypadku drogowego wykonane w oparciu o program PC-CRASH 7.3. Średnio rocznie w Pracowni wykonywanych jest około 50 opinii. Osoby opiniujące w ramach Pracowni to doświadczeni biegli znajdujący się na liście biegłych Sądu Okręgowego w Lublinie, z dorobkiem naukowym z zakresu analiz wypadków drogowych. Istnieje możliwość wykonania opinii technicznej wraz z opinią specjalisty z dziedziny medycyny sądowej. Cena i termin wykonania opinii może być indywidualnie negocjowana.

  Kierownik Katedry:
  prof.dr hab.inż. Piotr Tarkowski

  Osoba do kontaktu:

  dr inż. Rafał Longwic
  tel. 0-81 538 42 57
  e-mail: r.longwic@pollub.pl