|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Podstaw Techniki

  Pomiary, analizy i szkolenia:

  • badania i pomiary charakterystyk czasowych dla pneumatycznych członów inercyjnych;
  • graficzne przedstawienie profi lu badanej powierzchni oraz określenie parametrów stanu powierzchni: Ra, Rz, Rv, Rp, Rt; zakres pomiaru 200 μm; dokładność pomiaru: parametry amplitudowe ±2%, parametry odległościowe ±4%; długości pomiarowe: 0,25 mm (500 points) ÷ 25 mm (12500 points) – profi lografometr Surtronic3+ (firmy Rank Taylor Hobson Ltd.);
  • określenie wielkości zużycia materiału próbek, ocena płynnych środków smarnych w procesie tarcia ślizgowego, układ pin on disc tarcia ślizgowego;
  • badanie i dobór materiałów (pokryć z proszkowych materiałów eutektycznych) o dużej odporności na zużycie na elementy par trących;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu gospodarki energetycznej gmin.

   

  Studia podyplomowe:

  • Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli

  Kierownik Katedry:
  prof. dr hab. inż. Klaudiusz Lenik

  Osoba do kontaktu:
  dr Mirosław Malec

  tel. 0-81 538 45 30
  e-mail: m.malec@pollub.pl 

  Katedra Podstaw Techniki