|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

  1. Prace pomiarowo-analityczne:

  • modelowanie elementów maszyn oraz tworzenie złożeń w systemach CAD/CAM CATIA oraz I-DEAS;
  • analizy wytrzymałościowe, dynamiczne oraz kinematyczne części maszyn oraz mechanizmów z wykorzystaniem metody elementów skończonych;
  • obliczenia optymalizacyjne łożysk ślizgowych;
  • tworzenie dokumentacji technicznej;
  • analiza zagadnień pękania materiałów kruchych. Symulacja rozwoju rys z wykorzystaniem metody traconych elementów;
  • pomiar wielkości elektrycznych i mechanicznych (metodami elektrycznymi) z wykorzystaniem odpowiednich sensorów w oparciu o zestaw pomiarowy ESAM-TRAVELLER-1;
  • projektowanie maszyn i stanowisk badawczych (z wykorzystaniem CAD):
  • projektowanie struktur układów roboczych maszyn,
  • projektowanie struktur układów napędowych maszyn,
  • projektowanie układów pomiarowych i sterowania pracą maszyn,
  • opracowywanie algorytmów sterowania,
  • wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych części i podzespołów maszyn (w tym obliczeń z wykorzystaniem MES),
  • wykonywanie programów do pomiarów i sterowania pracą maszyn;
  • wykonywanie pomiarów mechanicznych parametrów maszyn:
  • opracowywanie metodyk i dobór metod pomiarowych,
  • projektowanie torów pomiarowych, dobór sensorów i aktorów,
  • opracowywanie procedur i programów komputerowych do zbierania danych, opracowywania i prezentacji wyników pomiarów;
  • analiza i synteza strukturalna, kinematyczna i dynamiczna mechanizmów;
  • modelowanie i wspomagana komputerowo optymalizacja w konstruowaniu maszyn;
  • analiza i synteza kinematyczna i dynamiczna wieloczłonowych układów przestrzennych;
  • symulacja zachowań dynamicznych maszyn i urządzeń;
  • diagnostyka wibroakustyczna maszyn i urządzeń;
  • systemy eksperckie i sztuczna inteligencja w budowie i eksploatacji maszyn,
  • budowa systemów wibrodiagnostycznych.

  2. Szkolenia:

  • prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi systemów CAD/CAM I-DEAS i CATIA oraz zastosowania metody elementów skończonych w praktyce inżynierskiej z wykorzystaniem systemów ABAQUS oraz CATIA.

  Kierownik Katedry:
  prof.dr hab. inż. Józef Jonak

  Osoba do kontaktu:
  prof. dr hab. inż. Józef Jonak

  tel. 0-81 538 42 39
  e-mail: j.jonak@pollub.pl