|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa

  Prace pomiarowo-analityczne:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym.
  • Komputerowa integracja produkcji (w tym: projektowanie i organizacja ESP, oraz
   zintegrowanych systemów zarządzania produkcją).
  • Modelowanie matematyczne systemów produkcyjnych (modelowanie symulacyjne, systemy masowej obsługi, sieci neuronowe, systemy eksperckie modele optymalizacyjne).
  • Systemy informatyczne: metody projektowania i rozwoju informatycznych systemów zarządzania i sterowania produkcją, metody komputerowej integracji przedsiębiorstwa, metody projektowania bazy danych.
  • Zarządzanie innowacjami: ekonomika, zarządzanie, rozwój, transfer i marketing innowacji produktywnych w przedsiębiorstwie.
  • Metody analizy systemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (diagnostyka stanu organizacyjnego, cele doskonalenia organizacji).
  • Systemy organizacyjne obsługi technicznej produkcji.
  • Zarządzanie przedsiębiorstwami przyszłości (przedsiębiorstwa uczące się i kreatywne).
  • Metody wdrażania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie.
  • Metody wdrażania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
  • Wpływ wdrażania innowacji technicznych na zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie.

  kierownik jednostki:
  dr hab. inż. Jerzy Lipski, prof. PL

  osoba do kontaktu:
  dr hab. inż. Jerzy Lipski, prof. PL
  tel. 081 538 44 80
  e-mail: j.lipski@pollub.pl 

  Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa