|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych

  Prace pomiarowo-analityczne oraz aparatura pomiarowo-badawcza:

  • optymalizacja struktur i algorytmów sterowania układów napędowych współczesnych dźwigów osobowych;
  • zastosowania transmisji szeregowej CAN w układach sterowania urządzeń przemysłowych;
  • diagnozowanie i monitorowanie układów i linii technologicznych sterowanych
   mikroprocesorowo;
  • metody matematycznej oceny techniczno-ekonomicznej układów napędu elektrycznego;
  • zagadnienia minimalizacji strat w maszynach prądu stałego i przemiennego pracujących w warunkach zmiennego obciążenia;
  • analiza wybranych własności indukcyjnych silników klatkowych, w szczególności
   szybkobieżnych zasilanych napięciem o dużej częstotliwości;
  • optymalizacja parametrów eksploatacyjnych synchronicznych silników reluktancyjnych;
  • badanie właściwości komutacyjnych maszyn komutatorowych prądu stałego zasilanych napięciem stałym i odkształconym;
  • badanie układów zasilania reaktorów plazmowych (ozonatorów) do wytwarzania ozonu w warunkach plazmy niskotemperaturowej.

  Studia podyplomowe:

  Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej

  • Elektropneumatyczne układy automatyki przemysłowej
  • Programowanie sterowników PLC
  • Sterowanie nadrzędne i wizualizacja procesów przemysłowych
  • Czujniki, przetworniki pomiarowe i systemy akwizycji danych
  • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i instalacji
  • Opracowanie dokumentacji technicznej dla systemów automatyki
  • Przemysłowe uklady bezpieczeństwa
  • Struktury, sterowanie i projektowanie energooszczędnych przemysłowych układów elektromechanicznych
  • Serwonapędy i roboty przemysłowe

  Kierownik Katedry:
  dr hab. inż. Jan Kolano, prof. PL

  Osoba do kontaktu:
  mgr inż. Janusz Urbański
  tel. 081 538 43 43,
  e-mail: j.urbanski@pollub.pl 

  Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych