|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Mechaniki Stosowanej

  1. Analizy, badania oraz pomiary:

  • badania statyczne materiałów na rozciąganie, ściskanie, zginanie (siły do 100 kN), skręcanie (moment do 100 Nm), badania można przeprowadzać w temperaturze do 16000C, istnieje możliwość wyznaczenia takich wielkości jak: REH, REL , RP, RM, E, liczba Poissona;
  • badania dynamiczne (pomiar sił 25 kN) z możliwością zastosowania komory cieplnej (od -500C do +2000C), elektronicznego dwuosiowego ekstensometru do pomiaru odkształceń wzdłużnych, poprzecznych oraz ekstensometru blaszkowego do pomiaru szczelin;
  • pomiar odkształceń za pomocą tensometrii oporowej;
  • pomiar temperatury przy użyciu przenośnej kamery termografi cznej (20-3000C);
  • badania drgań mechanicznych z zastosowaniem akcelerometrów jedno- i trójosiowych oraz czujników laserowych;
  • analiza modalna za pomocą systemu LMS wyposażonego w czujniki przyspieszenia i wzbudnik drgań;
  • pomiar sił i momentów podczas obróbki skrawaniem (toczenie, wiercenie, frezowanie).

  2. Szkolenia:

  • szkolenie w zakresie obsługi aparatury do badań wytrzymałościowych;
  • kurs modelowania układów mechanicznych w programie Matlab;
  • szkolenia w zakresie mechaniki teoretycznej i wytrzymałości materiałów.

  Kierownik Katedry:
  dr hab. inż. Jerzy Warmiński, prof. PL

  Osoba do kontaktu:
  inż. Andrzej Piekarczyk

  tel. 0-81 538 42 77
  e-mail: a.piekarczyk@pollub.pl 

  http://kms.pollub.pl/