|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Marketingu

  Działalność naukowo-badawcza:

  • marketing clastrów i przedsiębiorstw sieciowych;
  • strategie marki, w szczególności dotyczące struktur przestrzennych (miasta);
  • przedsiębiorczość w polityce regionalnej;
  • strategie organizacji społecznych;
  • zachowania przedsiębiorcze w sektorze MSP;
  • zarządzanie kapitałem intelektualnym;
  • zarządzanie jakością;
  • kwantytatywna diagnoza systemów zarządzania;
  • marketing w procesach innowacyjnych produktów;
  • marketing wartości;
  • modele zachowań konsumenckich.

  Działalność usługowa:

  Prace projektowe, doradcze oraz usługi techniczne:

  • doradztwo w zakresie działalności promocyjnej;
  • doradztwo w zakresie tożsamości organizacyjnej;
  • projektowanie kampanii reklamowej, promocyjnej i PR dla danego produktu/usługi/organizacji;
  • opracowanie strategii marketingowej działalności organizacji;
  • projektowanie strategii przedsiębiorstw i organizacji;
  • projektowanie systemów zarządzania;
  • doradztwo organizacyjne w zakresie projektowania Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2000 – prace przedwdrożeniowe;
  • doradztwo organizacyjne w zakresie metod, technik i narzędzi Inżynierii Jakości – zastosowania wdrożeniowe, rozwiązywanie problemów produkcyjnych, optymalizacja procesów;
  • doradztwo organizacyjne w zakresie zarządzania i optymalizacji procesów produkcji, usług oraz biznesowych;
  • badanie witryn internetowych pod kątem stopnia ich dopasowania do profilu klienta oraz działalności organizacji;
  • projektowanie, wdrożenia oraz doradztwo w zakresie serwerów internetowych opartych o system operacyjny Linux;
  • audyt bezpieczeństwa środowisk opartych o system operacyjny Linux.

  Kierownik Katedry:
  dr hab. inż. Stanisław Skowron, prof. PL

  Osoba do kontaktu:
  mgr Magdalena Maciaszczyk
  tel. 081 538 44 67,
  e-mail: m.maciaszczyk@pollub.pl