|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej

  1. Prace pomiarowe, badawcze i inne:

  • badania statyczne na rozciąganie do maksymalnej siły 100 kN;
  • badania statyczne na ściskanie i zginanie do maksymalnej siły 1 MN;
  • badania własności plastycznych blach;
  • pomiary sił kształtowania (do 2,5 MN);
  • modelowanie elementów maszyn i urządzeń w systemie CAD SolidEdge;
  • modelowanie numeryczne procesów kształtowania plastycznego metali oparte na metodzie elementów skończonych (programy MSC.SuperForm, Qform, DynaForm);
  • modelowanie zachowań kinematycznych i dynamicznych maszyn i urządzeń w oparciu
   o oprogramowanie MSC.VisualNastran;
  • projektowanie narzędzi, maszyn wraz z oprzyrządowaniem do realizacji procesów obróbki plastycznej metali;
  • badania doświadczalne procesów kształtowania metali w prasie trójsuwakowej i walcarce poprzeczno-klinowej.

  2. Szkolenia:

  • szkolenia w zakresie komputerowo-wspomaganego projektowania (CAD) oraz modelowania numerycznego procesów kształtowania plastycznego metali (MES).

   

  Kierownik Katedry:
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

  osoba do kontaktu:
  prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

  tel. 081 538 42 42
  e-mail: z.pater@pollub.pl