|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Inżynierii Materiałowej

  1. Prace naukowo-badawcze i technologiczne:

  • badania przyczyn przedwczesnego zużycia elementów maszyn i urządzeń;
  • opracowania nowoczesnych procesów obróbki cieplnej;
  • opracowania procesów podwyższających trwałość elementów maszyn, urządzeń i pojazdów;
  • opracowania warstw ochronnych na metalach i ich stopach;
  • opracowania opinii dotyczących struktury i właściwości materiałów;
  • badania struktury i właściwości metalowych materiałów kompozytowych;
  • natryskiwania cieplnego metodą plazmową i gazowo-proszkową;
  • regeneracji części maszyn przez napawanie;
  • hartowania indukcyjnego;
  • opracowania struktury i właściwości nowych materiałów konstrukcyjnych;
  • opracowania zabezpieczeń antykorozyjnych.

  2. Prace badawczo-pomiarowe:

  • badania struktury i właściwości elementów maszyn, urządzeń i pojazdów;
  • badania struktury elementów pracujących w warunkach zmęczenia cieplnego;
  • badania przyczyn awarii elementów maszyn i pojazdów;
  • badania nieniszczące grubości ścianek zbiorników stacjonarnych i transportowych;
  • badania różnych form korozji (ogólnej, wżerowej, naprężeniowej i międzykrystalicznej);
  • badania struktury i właściwości stopów dla chirurgii i stomatologii;
  • badania wad wewnętrznych elementów maszyn;
  • badania przyczyn przedwczesnego zużycia elementów maszyn i urządzeń;
  • badania wewnętrznych wad elementów spawanych i jakości spoin.

  kierownik jednostki:
  dr hab. Barbara Surowska, prof. PL

  osoba do kontaktu:
  dr hab. Barbara Surowska, prof. PL
  tel. 081 538 42 12
  e-mail: b.surowska@pollub.pl 

  Katedra Inżynierii Materiałowej