|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Fizyki Stosowanej

  Prace pomiarowo-analityczne:

  • stanowisko badawcze kinetyki wzrostu kryształów - in situ (z mikroskopem metalografi cznym) - umożliwiające analizy procesów krystalizacji przemysłowej;
  • mikroskopowe obserwacje i rejestracje obrazów;
  • stanowisko do badań mikrotwardości materiałów metodą Vickersa i Knoopa, w zakresie 0,005 – 4 N
  • układ wysokopróżniowy (~1.5 x 10-9 hPa), współpracujący z trzema zestawami pomiarowymi, umożliwiającymi otrzymywanie cienkich warstw i układów wielowarstwowych:
   • osadzanie metodą naparowywania termicznego metalicznych układów cienkowarstwowych na krzemie (Si);
   • wygrzewanie w próżni (1.0 x 10-6 hPa, temperatury 1 –9000C)
   • badanie naprężeń metodą pomiaru promienia krzywizny w trakcie: wzrostu, wygrzewania oraz osadzania elektrolitycznego;
   • układ umożliwiający pomiary naprężeń metodą wideotensometryczną;
   • określanie topografii powierzchni metodą skanowania wiązką promieni laserowych (rozdzielczość pionowa 0,1μm, pozioma 200 μm).

  kierownik jednostki:
  prof. dr hab. Keshra Sangwal

  osoba do kontaktu:
  dr Jarosław Borc
  tel. 081 538 45 05
  e-mail: j.borc @pollub.pl 

  Katedra Fizyki Stosowanej