|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Ergonomii

  Prace analityczno-pomiarowe, badawcze oraz ekspertyzy:

  • pomiary i ocena ciężkości pracy na stanowiskach roboczych (wydatek energetyczny
   pracowników) oraz poziomu obciążeń psychicznych;
  • pomiary i ocena narażenia pracowników na szkodliwe działanie hałasu i drgań mechanicznych (wibracji);
  • analiza i ocena narażenia pracowników na działanie szkodliwych substancji chemicznych (w tym o działaniu kancerogennym i mutagennym);
  • pomiary i ocena czynników środowiska pracy m. in. warunków mikroklimatycznych, zapylenia, oświetlenia;
  • analiza i ocena poziomu ryzyka pracowników oraz systemów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

  Kierownik Katedry:
  dr hab. inż. Tadeusz Baum, prof. PL

  Osoba do kontaktu:
  dr hab. inż. Tadeusz Baum, prof. PL
  tel. 081 538 45 21,
  e-mail: t.baum@pollub.pl 

  Katedra Ergonomii