|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

  • pl
  • en

Wyszukiwarka

  • Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

    Katedra prowadzi studia podyplomowe:

    • Postgraduate Management Studies Certifi cate (PMSC) – roczne specjalistyczne międzynarodowe menedżerskie studia podyplomowe realizowane wspólnie z University of Illinois (USA) w następujących specjalnościach:
      • Zarządzanie i Marketing,
      • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
    • Master of Business Administration (MBA) – dwusemestralny program uzupełniających studiów MBA realizowanych we współpracy z University of Illinois (USA). Studia te adresowane są do absolwentów magisterskich studiów ekonomicznych oraz absolwentów innych kierunków studiów, którzy ukończyli inne (przynajmniej roczne) studia podyplomowe z zakresu zarządzania (np. menedżerskie, ekonomiczne, itp.)
    • Wyczerpujące informacje dotyczące studiów mieszczą się na stronie www.mba.pollub.pl
    • Zintegrowane systemy zarządzania jakością -  więcej informacji na www.pollub.pl

    Kierownik Katedry:
    prof. dr hab. Ewa Bojar

    Osoba do kontaktu:
    prof. dr hab. Ewa Bojar,
    tel. 081 538 45 26,
    e-mail: e.bojar@pollub.pl