|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

  Katedra prowadzi studia podyplomowe:

  • Postgraduate Management Studies Certifi cate (PMSC) – roczne specjalistyczne międzynarodowe menedżerskie studia podyplomowe realizowane wspólnie z University of Illinois (USA) w następujących specjalnościach:
   • Zarządzanie i Marketing,
   • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
  • Master of Business Administration (MBA) – dwusemestralny program uzupełniających studiów MBA realizowanych we współpracy z University of Illinois (USA). Studia te adresowane są do absolwentów magisterskich studiów ekonomicznych oraz absolwentów innych kierunków studiów, którzy ukończyli inne (przynajmniej roczne) studia podyplomowe z zakresu zarządzania (np. menedżerskie, ekonomiczne, itp.)
  • Wyczerpujące informacje dotyczące studiów mieszczą się na stronie www.mba.pollub.pl
  • Zintegrowane systemy zarządzania jakością -  więcej informacji na www.pollub.pl

  Kierownik Katedry:
  prof. dr hab. Ewa Bojar

  Osoba do kontaktu:
  prof. dr hab. Ewa Bojar,
  tel. 081 538 45 26,
  e-mail: e.bojar@pollub.pl