|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych

  I. Działalność naukowo-badawcza:

  1. Badanie wpływu czynników technologiczno-organizacyjno-eksploatacyjnych na parametry systemów produkcyjnych.
  2. Realizowane problemy badawcze:
  • technologiczno-organizacyjne uwarunkowania projektowania i funkcjonowania Elastycznych Systemów Wytwarzania;
  • metody określania charakterystyk tribologicznych w układach ślizgowych.

   

  II. Działalność usługowa:

  1. Prace koncepcyjne:

  • opracowanie koncepcji wdrożenia CIM w przedsiębiorstwie;
  • określenie celowości i opracowanie koncepcji wdrożenia ESP;
  • optymalizacja tribologicznych układów ślizgowych;
  • opracowanie koncepcji zautomatyzowanych linii montażowych;
  • opracowanie koncepcji zautomatyzowanych linii wytwarzania i obróbki.

  2. Prace badawczo-wdrożeniowe:

  • badania wpływu czynników technologiczno-organizacyjnych na parametry wyrobu;
  • szacowanie odporności na zużycie materiałów węzłów ślizgowych;
  • badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych i połączeń spawanych;
  • wyznaczanie współczynników tarcia statycznego i kinetycznego par trących;
  • walidacja projektów konstrukcyjnych;
  • badania wytrzymałości połączeń adhezyjnych;
  • badania przydatności środków adhezyjnych w określonych aplikacjach.


  3. Prace projektowe, doradcze oraz usługi techniczne:

  • projektowanie sieci komputerowych, opartych na systemach: UNIX, WINDOWS NT, LINUX,WINDOWS XP, WINDOWS 2003 SERVER;
  • projektowanie i zamieszczanie w INTERNECIE serwisów WWW opartych na technologii HTML,
  • PHP, CMS, integracja z bazą danych SQL, MySQL;
  • tworzenie sklepów internetowych, wdrażanie portali e-learningu;
  • doradztwo w zakresie kompleksowej informatyzacji pracowni, biur, sieci handlowych;
  • instalacja i konserwacja sieci komputerowych;
  • montaż, instalacja i konserwacja komputerów przemysłowych;
  • montaż i konserwacja urządzeń nadawczych;
  • montaż i konserwacja urządzeń do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;
  • pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych;
  • obliczenia wytrzymałościowe elementów konstrukcji i części maszyn;
  • konserwacja masztów stalowych i betonowych;
  • szacowanie wydajności oraz trwałości narzędzi wiertniczych oraz tarcz urabiających;
  • dobór materiałów i aparatury pomiarowej do pomiarów tensometrycznych;
  • klejenie tensometrów oporowych;
  • pomiary tensometryczne;
  • opracowywanie projektów konstrukcyjnych maszyn i elementów maszyn;
  • opracowywanie projektów konstrukcyjnych przyrządów specjalnych;
  • opracowywanie technologii montażu;
  • opracowywanie technologii obróbki części maszyn;
  • programowanie sterowników PLC dla określonych aplikacji;
  • opracowywanie układów sterowania maszyn i urządzeń przemysłowych;
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych (administrowanie systemem Windows, Microsoft Offi ce, Auto-Cad, Unigraphics, VisualNastran, Solid Edge, SprutCAM, STATISTICA, Statistica Neural Networks);
  • doradztwo techniczne w zakresie wykorzystania klejów w aplikacjach przemysłowych;
  • doradztwo techniczne w zakresie zastosowań uszczelnień;
  • doradztwo techniczne w zakresie kontroli międzyoperacyjnej na liniach montażowych.

  Dyrektor instytutu:
  dr hab. inż. Antoni Świć, prof. PL

  osoba do kontaktu:
  dr inż. Jarosław Zubrzycki

  tel. 081 538 45 85
  fax. 081 538 44 96
  e-mail: j.zubrzycki@pollub.pl

  http://www.itsi.pollub.pl/