|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Instytut Fizyki

  1. Prace pomiarowo-analityczne:

  • epitaksja nanoszenia cienkich warstw półprzewodnikowych;
  • badania strukturalne ciał stałych za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego;
  • analiza mikrorentgenowska (EDS);
  • badanie powierzchni za pomocą STM;
  • badanie powierzchni za pomocą AFM;
  • analiza jakości powietrza w systemie OPSIS;
  • stanowisko badawcze kinetyki wzrostu kryształów - in situ (z mikroskopem metalograficznym) - umożliwiające analizy procesów krystalizacji przemysłowej;
  • spektrometr Mössbauera - umożliwiający badania właściwości magnetycznych i oddziaływań nadsubtelnych w materiałach zawierających żelazo (cienkowarstwowych, objętościowych i w nanostrukturach);
  • układ wysokopróżniowy współpracujący z trzema zestawami pomiarowymi, umożliwiającymi otrzymywanie cienkich warstw i układów wielowarstwowych oraz badania naprężeń metodą pomiaru promienia krzywizny w trakcie: wzrostu, wygrzewania oraz osadzania elektrolitycznego;
  • układ umożliwiający pomiary naprężeń metodą wideotensometryczną;
  • określanie topografii powierzchni metodą skanowania wiązką promieni laserowych (rozdzielczość pionowa 0,1μm, pozioma 200 μm);
  • układ spektrofotometryczny do zliczania fotonów w procesie ultrasłabej luminescencji;
  • zautomatyzowany układ spektrofotometryczny służący do analiz widmowych ultrasłabego promieniowania obiektów żywych;
  • układ umożliwiający badanie poboru tlenu przez układy żywe;
  • stanowisko do badań elektrofizjologicznych komórek roślinnych (techniką mikroelektrod, elektrod zewnętrznych - z wykorzystaniem prądów stałych i zmiennych).

  2. Szkolenia:

  Szkolenie w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym przez uprawnionego Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1.

  kierownik jednostki:
  dr hab. inż. Jan Marian Olchowik, prof. PL

  osoba do kontaktu:
  dr hab. inż. Jan Marian Olchowik,
  tel. 081 538 45 02,
  e-mail: j.olchowik@pollub.pl