|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt sed diam nonummy nibh

 • pl
 • en

Wyszukiwarka

 • Biuro Rozwoju, Promocji i Kooperacji Politechniki Lubelskiej

  Zakres działalności Biura:

  • gromadzenie informacji na temat programów i funduszy europejskich;
  • udzielanie jednostkom organizacyjnym PL informacji o możliwościach udziału w programach;
  • prowadzenie ewidencji składanych wniosków o dofinansowanie projektów;
  • gromadzenie dokumentacji dotyczącej udziału jednostek PL w programach finansowanych przez UE;
  • monitorowanie realizowanych w PL projektów, finansowanych ze środków UE;
  • sporządzanie sprawozdań dotyczących udziału poszczególnych jednostek Politechniki Lubelskiej w programach finansowanych przez UE.

  Analizy, doradztwo i szkolenia:

  • organizacja spotkań i szkoleń z zakresu m.in. procedury aplikacyjnej i realizacji projektów UE;
  • doradztwo i konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków i realizacji projektów;
  • współpraca z instytucjami partnerskimi oraz pozyskiwanie partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć;
  • współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizacji wspólnych projektów oraz oferty PL dla biznesu;
  • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie lubelskim.

  Kierownik

   

  Mgr Anna Michalska

  a.michalska@pollub.pl